Pixmac000076286867-resized

Efektivní komunikace na globálním trhu

Pixmac000084546768-resize

Překlady kulturních kontextů, nejenom jazyka

Pecete

Zachování mlčenlivosti

Pixmac000076195539-resize

Přesnost, preciznost, spolehlivost 

právo/art & marketing/obchod/webové stránky atd. dostupnost/CAT nástroje/korektury rodilým mluvčím

 • Infoi

  Co a jak

  Nabízím oboustranné překlady, stylistické úpravy a jazykové korektury textů v angličtině a češtině. Specializuji se především na oblasti: právo, EU, korporátní texty, art & marketing, obsah webových stránek. Překlady mohu zpracovat v nástroji Trados Studio 2011 a Across - pro zákazníka to znamená vysokou úroveň dodržování terminologie a úspory díky využívání překladové paměti. více...

 • Calc

  Za kolik

  Jasné stanovení cenové nabídky před zahájením překladu považuji za základ budování důvěryhodného vztahu mezi dodavatelem a odběratelem. Vycházím z přesného definování poptávky. Počet normostran u formátů, které lze editovat, stanovuji z výchozího textu (zákazník zná rozsah práce předem). V ostatních případech se konečná cena vypočítává z přeloženého textu. Poskytuji slevy například studentům, neziskovým organizacím, u rozsáhlých zakázek, při dlouhodobé spolupráci. více...

 • Cal

  Dokdy

  Při sjednávání dodacích lhůt se snažím vyjít maximálně vstříc zákazníkovi. Termíny ale nerealisticky nezkracuji na úkor kvality překladu. V závislosti na aktuální vytíženosti poskytuji překlady v rozsahu max. 2 normostrany do druhého dne. U delších překladů je minimální rychlost 6 - 7 normostran za den. Pracuji také o víkendu. více...

O překladatelce

Více než 20 let praxe profesionální překladatelky, z toho 11 let na volné noze. Studium češtiny a angličtiny na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (dokončeno 1989). Doplňkové studium pro soudní překladatele a tlumočníky na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (základní a pokračovací kurz dokončeny v letech 2005 a 2007). Profesní zkušenost v oblasti vzdělávání a neziskových organizací. Pobyty v anglicky mluvících zemích. 

Reference

Next
Previous
 • Paní Jolana Novotná pro naši galerii audiovizuálního současného umění občasně překládá tiskové materiály z čestiny do angličtiny a naopak. Vždy jsou její překlady profesionální, vždy je dodá včas, a vždy za příznivou cenu. Proto jsme s její prací velmi spokojení a děkujeme!

  Dana Recmanová, kurátorka galerie
  www.skolska28.cz

 • Vážená paní Novotná,
  dovolte mi Vám touto cestou jménem naší nadace poděkovat za dlouhodobou spolupráci v oblasti překladů pro naši organizaci. Ačkoliv texty jsou specifické a obsahují poměrně velké množství odborných termínů, vždy jsme byli jak s kvalitou překladu, cenou, tak termínem dodání velmi spokojeni.

  Mgr. Kateřina Valešová
  www.komunitninadace.cz

 • Spolupracujeme s překladatelkou Jolanou Novotnou již několik let na překladech historicky zaměřených textů, které od překladatele vyžadují precizní terminologickou práci, orientaci v historických reáliích, konzultace se specialisty. S výsledky její práce jsme spokojeni. Jakákoliv sporná místa nebo nejasnosti vždy řešila obratem. Texty vždy procházejí korekturou, kterou pro překladatelku provádějí rodilí mluvčí s lingvistickým vzděláním a zkušenostmi.

  Mgr. René Klimeš, ředitel
  www.rml.cz

 • S Mgr. Jolanou Novotnou spolupracujeme již řadu let. S jejími službami jsme byli vždy nanejvýš spokojeni. Pracuje pružně, rychle a maximálně vychází vstříc našim požadavkům.

  Vladislav Smílek, Dis
  www.omegadesign.cz