Služby

 Nabídka

 • překlady odborných i obecných textů z angličtiny do češtiny a z češtiny do angličtiny
 • korektury překladatelem (včetně stylistické úpravy)
 • korektury rodilým mluvčím k překladům, které sama provádím do angličtiny (doporučeno především u propagačních materiálů)

 

 Specializace

 • management
 • právo obchodních společností (smlouvy)
 • neziskové organizace (projekty, výroční zprávy, žádosti o grant)
 • vzdělávání
 • obchod
 • texty vyžadující citlivou stylistickou úpravu

 

 Překládané materiály

 • smlouvy, obchodní a ekonomické dokumenty, reklamní materiály, obchodní i obecná korespondence, výroční zprávy, webové stránky, normy, disertační práce, novinové články, odborné texty a řada dalších
 • elektronické formáty *.doc, *.xls, *.pdf, *.rtf, * .ppt a jiné
 • software pro CAT (počítačem podporovaný překlad): SDL Trados Studio 2011, Across

 

Neposkytuji: soudně ověřené překlady, vysoce specializované technické a lékařské překlady.