Ceny překladů a korektur

Stanovení rozsahu zakázky a ceny

Počet normostran u formátů, které lze editovat, stanovuji z výchozího textu (zákazník zná rozsah práce předem). V ostatních případech se konečná cena vypočítává z přeloženého textu.

1 normostrana=1800 znaků s mezerami nebo cca 250 slov

Ceny jsou bez DPH 21% (bude připočteno k ceně)


Překlad

en - cs 280 Kč/normostrana
cs - en 280 Kč/normostrana
cs - en s korekturou rodilým mluvčím 390 Kč/normostrana
hodinová mzda 290 Kč

Ceny pro překladatelské agentury dohodou


Korektura

Od 100 do 150 Kč/normostrana (podle povahy a náročnosti textu)


Slevy

  • při dlouhodobé spolupráci 
  • u překladu textu, který má více než 20 normostran
  • pro neziskové organizace
  • při vypracování informativního překladu (přesný a kvalitní překlad bez stylistické a grafické úpravy)
  • speciální nabídka pro studenty (překlad ročníkových, bakalářských, diplomových prací atd.): cena
    za 1 normostranu 220,- Kč (cs-en)

 

 

Rychlost práce a způsob doručení


Rychlost překladu: 6 - 10 normostran za den
Rychlost korektur: 30 - 35 normostran za den
Doručení: e-mail (elektronický formát), pošta, osobně (Brno, Tišnov)