O mně

Vzdělání 

Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc, obor: čeština, angličtina


Doplňující studium a výcviky

 • Kurz managementu neziskových organizací (Agentura neziskového sektoru ve spolupráci s FF UK Praha)
 • „Manažerem na jednotném trhu EU“ (Hospodářská komora ČR) – certifikát specialisty pro otázky EU
 • Doplňkové studium pro soudní překladatele a tlumočníky (PF UK Praha), základní a pokračovací kurz
 • Výcviky, stáže a pobyty v anglicky mluvících zemích (UK, USA)

 

Praxe

Překladatelská praxe včetně spolupráce s domácími i zahraničními překladatelskými agenturami (od 1991, od 2001 plně na volné noze)

Komunitní nadace Ústí nad Labem (programová manažerka, PR, mezinárodní projekty)

Federální ministerstvo zahraničních věcí, Praha (překladatelka, tlumočnice, překlady pro prezidentskou kancelář)

Některé publikované překlady, překladatelské projekty, autorské texty, spoluúčast na překladech

 • HIGGINS, Jack. Noční plavba. Olomouc: Votobia, 1995.
 • ZAPLETALOVÁ, Veronika. Chatařství/Summerhouses. Brno: ERA, 2007.
 • VÝZKUMNÝ ÚSTAV PEDAGOGICKÝ. Profily jazykového vzdělávání ve 25 zemích (odborná studie).
 • HAISOVÁ, Marie, tým Agentura GAIA, o.s. Quo vadis, femina? Praha: Petr Novák – Gimli, 2007.
 • BURDOVÁ, Dagmar, ed. Zmizelí sousedé. Sborník vzpomínek na litomyšlské židy sebraných žáky ZŠ Zámecká Litomyšl. Litomyšl: Základní škola Zámecká, 2003.
 • REGIONÁLNÍ MUZEUM V LITOMYŠLI. Pomezí Čech, Moravy a Slezska, sv. 10,11,12. Litomyšl, 2009, 2010,2011.
 • Časopisy (Tvorba, Literární salon, Koktejl) – povídky, odborné texty
 • Komunitní nadace Ústí nad Labem, Centrum komunitní práce (neziskový sektor) – projekty, smlouvy, žádosti o grant, výroční zprávy (včetně stylistické úpravy)
 • Úřad práce Ústí nad Labem – projekt týkající se implementace Národního plánu zaměstnanosti (podklady, průběžné a závěrečné zprávy)
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR– podklady k Projektu výzkumu a vývoje HS 76/01